Tin tức

Nghị định 25/2019/NĐ-CP: qui định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Nghị định 25/2019/NĐ-CP được chính phủ ban hành để sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2019. Nội dung nghị định 25/2019/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Tin tức

Nghị định 147/2018/NĐ-CP: quy định về lãnh vực hàng hải

Chính phủ ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP vào ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ nội dung nghị định trên. Nội dung nghị định 147/2018/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ […]

Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 97/2019/NĐ-CP của chính phủ

ngày 23/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2019/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định một cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong luật tố […]

Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 64/2019/NĐ-CP của chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2019/NĐ-CP vào ngày 16/7/2019 để sửa đổi điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định giống loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định 64/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày […]