Nghị định 47/2019/NĐ-CP
Tin tức

[Cập nhật] Nghị định 47/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định về cơ quan thuộc chính phủ

Chính phủ đã ban hành nghị định 47/2019/NĐ-CP vào ngày 05/06/2019 với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. Nghị định 47/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/07/2019. Nội dung Nghị định 47/2019/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ […]

Nghị Định 61/2020/ND-CP
Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị Định 61/2020/ND-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/5/2020 nghị định 61/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ […]

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
Uncategorized

Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định, hướng dẫn về hoạt động in

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 19 tháng 6 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Nghị định chính thức có hiệu lực vào ngày […]

Nghị định 28/2016/NĐ-CP
Tin tức

Chính Phủ ban hành Nghị định 28/2016/NĐ-CP Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định 28/2016/NĐ-CP được chính phủ ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 hướng dẫn về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo nghị định 28/2016/NĐ-CP, môtô hai bánh, môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự […]