Tin tức

Nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung luật đất đai 2013

Nghị định 01/2017/NĐ-CP là nghị định được ban hành để hướng dẫn bộ luật đất đai 2013. Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật Đất đai 2013. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung những Nghị định như: Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 44/2014/NĐ-CP; Nghị […]