Tin tức

Nghị định 60/2019/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2014/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày 05/7/2019. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2019. Nội […]

Tin tức

[Cập nhật] nội dung nghị định 11/2019/NĐ-CP của chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định 11/2019/NĐ-CP với mục đích sửa đổi nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Nghị định 11/2019/NĐ-CP […]