Tin tức

Nghị định 106/2013/NĐ-CP: sửa đổi bổ sung quy định về chứng minh nhân dân

Dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định để sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số […]

Tin tức

Nội dung nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 8/4/2020, Nghị định 41/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất. Nội dung chi tiết […]

Tin tức

Nghị định 02/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 131/2015/NĐ-CP

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về những dự án quan trọng quốc gia. Nội dung Nghị định 02/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 02/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]