Tin tức

Chính Phủ ban hành Nghị định 33/2020/NĐ-CP: Luật Thi hành án dân sự

Nghị định 33/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Thi hành án dân sự. Nội dung nghị định 33/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——- […]

Nghị định
Tin tức

Nghị định số 03/2020/NĐ-CP: quy định về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 03/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành để sửa đổi điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Nội dung nghị định 03/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA […]

Tin tức

Nội dung Nghị định 57/2020/NĐ-CP của chính phủ

Ngày 25/5/2020 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch […]

Tin tức

Chính Phủ ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP vào ngày 15/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh ngành hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát […]