Cán Bộ Đại Sứ Quán

DANH SÁCH ĐẠI SỨ QUÁN 

Họ và tên

 

Điện thoại

Email

Nguyễn Quốc Cường Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền 3466-3311/13 – ext. 119 ambassador@vnembassy.jp
Nguyễn Trường Sơn Công sứ 3466-3311/13 – ext. 112 dcm@vnembassy.jp
Email chung của ĐSQ: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

 

Phòng Chính trị – Tổng hợp

Khổng Thị Bình Bí thư thứ nhất, Trưởng Bộ phận 3466-3311/13 – ext. 121 binhkhong@vnembassy.jp
Phan Thị Thủy Vân Bí thư thứ nhất 6407-0709 vanphan@vnembassy.jp
Vũ Hải Điệp Bí thư thứ nhất (Chính trị) 3466-3311/13 – ext. 115 diepvuhai@vnembassy.jp
Nguyễn Hồng Điệp Bí thư thứ ba (Thư ký Đại sứ) 3466-3311/13 – ext. 119 diepnguyen@vnembassy.jp
Lê Văn Tú Bí thư thứ ba (Báo chí – Kinh tế) 3466-3311/13 – ext. 116 tule@vnembassy.jp
Phạm Ngọc Lan Bí thư thứ ba (Nội trị) 3466-3311/13 – ext. 113 lanpham@vnembassy.jp
Hồ Thanh Huyền Tùy viên (Văn hóa-Du lịch) 3466-3311/13 – ext. 118 huyenho@vnembassy.jp

 

Văn phòng

Đỗ Thị Mỹ Châu Tham tán, Chánh Văn phòng  3466-3311/13 – ext. 117 chaudo@vnembassy.jp
Phạm Huy Phương Bí thư thứ nhất phuongpham@vnembassy.jp
Ngô Trịnh Hoàng Bí thư thứ ba 3466-3311/13 – ext. 120 ngohoangsf@vnembassy.jp
Nguyễn Việt Thành Nhân viên 3466-3311/13 – ext. 121 ketoan@vnembassy.jp
Nguyễn Phú Tài Nhân viên   tainguyen@vnembassy.jp
Ngô Quang Đạo Nhân viên   daongo@vnembassy.jp
Hồ Văn Hiển Nhân viên   hienho@vnembassy.jp

 

Phòng Lãnh sự

Email chung nhận các thông tin và yêu cầu lãnh sự:  vnconsular@vnembassy.jp
Nguyễn Phan Hùng Bí thư thứ nhất vnconsular@vnembassy.jp
Nguyễn An Tiến Bí thư thứ nhất tiennguyen@vnembassy.jp

 

 

Phòng Thương vụ

Điện thoại: 3466-3315/ 3466-3436

Fax: 3466-3360

Email: vntrade@vnembassy.jp

Tạ Đức Minh Tham tán, Trưởng Đại diện minhta@vnembassy.jp
Đào Quang Lợi Bí thư thứ nhất loidao@vnembassy.jp
Phạm Thị Thúy Ngọc Bí thư thứ hai ngocptt@vnembassy.jp

 

Phòng Quân Vụ

Địa chỉ: Tokyo 153-0044, Meguro-ku, Ohashi 2-7-15

Điện thoại: (813) 5453-5568

Fax: (813) 5453-5568

Vũ Quốc Anh Tùy viên Quốc phòng vuanh@vnembassy.jp
Hoàng Anh Phó Tùy viên Quân sự hoanganh@vnembassy.jp
Lê Quang Cường Trợ lý Tùy viên Quốc phòng cuongle@vnembassy.jp

 

Phòng Lao động

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 10-4, WACT Yoyogi Uehara Bldg. 201

Điện thoại: (813) 3466-4324

Fax: (813) 3466-4314

Email: vnlabor@vnembassy.jp

Phan Tiến Hoàng Tham tán, Trưởng Đại diện
Trần Huy Dân Bí thư thứ hai

 

Phòng Đầu tư

Địa chỉ: Tokyo 151-0066, Shibuya-ku, Nishihara, 2-25-13-811

Điện thoại: (813) 6300-9788

Fax: (813) 6300-9358

Email: vietnaminvest@vnembassy.jp

Nguyễn Xuân Tiến Tham tán, Trưởng Đại diện

 

Phòng Giáo dục

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai 2-4-18, Martle Court Yoyogi Koen, 103

Di động: (81) 8046751987

Điện thoại: (813) 6868-7517

Fax: (813) 6868-7518

Email: vneducation@vnembassy.jp

Phạm Quang Hưng Bí thư thứ nhất, Trưởng Đại diện hungpham@vnembassy.jp

 

Phòng Khoa học – Công nghệ

Điện thoại: (813) 6407-8979; 6407-8842

Fax: (813) 6407-8979

Bùi Việt Khôi Tham tán, Trưởng Đại diện bvkhoi@vnembassy.jp
Nguyễn Xuân Đức Bí thư thứ nhất nxduc@vnembassy.jp
Lương Minh Ngọc Bí thư thứ hai lmngoc@vnembassy.jp