Chứng thực Hợp đồng, di chúc, giấy uỷ quyền, các đoạn trích tài liệu, bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài

Các bước

 

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
(xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả)
​2. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
3. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
​4. ​Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện (xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự)

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. Người yêu cầu chứng thực bản sao phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
a) Bản chính;
b) Bản sao cần chứng thực.
​2. Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực và xuất trình các giấy tờ sau đây:
a) Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;
b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó (Hợp đồng, giấy ủy quyền, di chúc, …)
​3. Việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký được quy định tại điểm 2 trên và đảm bảo:
– Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.
– Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
4.​ – Ngoài ra người đề nghị chứng thực hợp đồng, bản sao, chữ ký….cần nộp
– Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên;
– Một (01) bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ nhân thân) của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai ​ ​ ​ ​ ​ ​