Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

1. Điều kiện

Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài đang cư trú, sinh sống hợp pháp tại Nhật Bản có thể đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

2. Hồ sơ

  • Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (theo mẫu)
  • Tờ khai (theo mẫu)
  • Tờ khai lý lịch (theo mẫu)
  • Bản sao Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc, dấu đỏ hoặc bản sao có công chứng)
  • Bản sao công chứng Hộ chiếu (trang 2, trang 3)

3. Nộp hồ sơ

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9h00 đến 12h00.

4. Lệ phí

Lệ phí đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam là 1.000.000 đồng.

5. Trình tự giải quyết

Sau khi nhận hồ sơ, Đại sứ quán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ gửi hồ sơ về Bộ Tư pháp Việt Nam để giải quyết.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 12 tháng kể từ ngày Đại sứ quán nhận được hồ sơ.

6. Kết quả

Khi có kết quả, Đại sứ quán sẽ thông báo cho công dân qua điện thoại hoặc email. Công dân có thể đến Đại sứ quán để nhận kết quả.

Lưu ý

  • Công dân nộp hồ sơ không đúng quy định sẽ bị trả lại hồ sơ và không hoàn trả lệ phí.
  • Công dân cần xuất trình bản gốc các giấy tờ để đối chiếu khi nộp hồ sơ.

Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 2. Hồ sơ có thể tải về từ website của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Khi nộp hồ sơ, công dân cần xuất trình bản gốc các giấy tờ để đối chiếu.

Bước 3: Thanh toán lệ phí

Công dân nộp lệ phí đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại quầy tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi có kết quả, Đại sứ quán sẽ thông báo cho công dân qua điện thoại hoặc email. Công dân có thể đến Đại sứ quán để nhận kết quả.

Trên đây là giải thích chi tiết về thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn đang có nhu cầu đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Các bước

 

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​ Nộp hồ sơ ​Nộp hồ sơ tại trụ sở của cơ quan đại diện
(xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự lanhsuvietnam.gov.vn để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả)
​2. Tiếp nhận hồ sơ Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ và cấp cho người đăng ký giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
3.  Nhận kết quả Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. Tờ khai theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định (Mẫu TP/QT-2010-TKĐKGQT)
​2. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:
a. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
b. Giấy chứng minh nhân dân;
c. Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị không phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam);
d. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
​3. Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:
a. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
b. Giấy chứng minh nhân dân;
c. Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị không phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam);
d. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Văn bản quy định ​Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài​
Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam​ Tải về
Tờ khai lý lịch​ Tải về