News

Dịch Vụ Visa Cho Người Nước Ngoài Làm Visa Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam Năm 2023

Ngày nay, thủ tục làm visa cho người nước ngoài đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các dịch vụ visa cho người nước ngoài, quá trình này đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn […]

News

Vietnam Transit Visa How to Apply, Fees, and Requirements

For travelers transiting through Vietnam to an onward destination with a connecting flight that is more than 24 hours away, a Vietnam transit visa is required. This article will provide information on how to apply for a Vietnam transit visa, the fees associated with each method of application, and the requirements for obtaining a Vietnam […]