Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông là việc thay đổi, bổ sung thông tin trên hộ chiếu phổ thông đã được cấp cho công dân Việt Nam. Việc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông được thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi công dân cư trú hoặc tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

Việc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông được quy định tại các văn bản sau:

 • Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 • Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 • Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 05/8/2016 của Bộ Công an quy định về cấp, quản lý và sử dụng hộ chiếu phổ thông

Các trường hợp bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Công dân Việt Nam có thể đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trong các trường hợp sau:

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính của công dân có sai sót so với giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của công dân được thay đổi.
 • Trẻ em dưới 14 tuổi được bổ sung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

Hồ sơ bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Công dân đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định sau:

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định.
 • 02 ảnh chân dung mới chụp trong vòng 06 tháng, phông nền màu trắng, kích thước 4×6 cm.
 • Giấy tờ chứng minh lý do bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông.

Thời hạn giải quyết

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giải quyết việc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

Công dân nộp lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định của pháp luật.

Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Để thực hiện thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông, công dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bước 3: Nhận kết quả.

Lưu ý

 • Công dân nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi công dân cư trú. Trường hợp công dân đang cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 • Công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, công dân phải trả cước chuyển phát.

Kết luận

Việc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông là quyền của công dân Việt Nam. Việc thực hiện thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông tương đối đơn giản và nhanh chóng.

Các bước

 

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​​Nhận hồ sơ ​​ Nộp hồ sơ tại trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (xem danh sách các Cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ hay nhận kết quả).
​2. ​​Cơ quan đại diện xem xét giải quyết. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, bổ sung trẻ em vào hộ chiếu cho đương sự trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì đề nghị đương sự khai báo cụ thể các yếu tố nhân sự cùng với các thông tin liên quan và điện về Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh. Cơ quan đại diện quyết định việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, bổ sung trẻ em vào hộ chiếu cho đương sự trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
​3 ​​Trả kết quả ​Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện hoặc qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. Một (01) Tờ khai theo mẫu X02 dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành. Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em vào hộ chiếu cha hoặc mẹ mà có nhu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì ghi rõ trong tờ khai.
​2. Trường hợp đề nghị sửa đổi bổ sung hộ chiếu:
– Hộ chiếu còn giá trị cần sửa đổi, bổ sung.
– Bản sao (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu) giấy tờ làm căn cứ sửa đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu.
​3. Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ:
– Hộ chiếu còn giá trị của cha hoặc mẹ đề nghị bổ sung trẻ em;
– Bản sao hoặc bản chụp (nếu là bản chụp thì cần xuất trình bản chính để kiếm tra, đối chiếu) của một trong những giấy tờ dùng làm căn cứ để bổ sung trẻ em đó vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ sau đây:
– Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) của trẻ em đó theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch ban hành qua các thời kỳ;
– Giấy xác nhận nhân sự về trẻ em đó do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp còn giá trị (mẫu X04);
– Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho trẻ em đó còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của trẻ em đó.
Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp hộ chiếu.
– Hai (02) ảnh giống nhau, cỡ 3 x 4 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá một năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm;
– Nộp cước phí theo quy định của bưu điện nước sở tại nếu có nhu cầu nhận kết quả qua bưu điện.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai  ​ ​