Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP vào ngày 26/01/2021,  để quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định 06/2021/NĐ-CP được ban hành sẽ làm hết hiệu lực Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực […]