Tin tức

Nghị định 22/2020/NĐ-CP: quy định về lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Nội dung chi tiết nghị dịnh 22/2020/ND-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 22/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI […]