Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 64/2019/NĐ-CP của chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2019/NĐ-CP vào ngày 16/7/2019 để sửa đổi điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định giống loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định 64/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày […]