Tin tức

Nội dung nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 8/4/2020, Nghị định 41/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất. Nội dung chi tiết […]

Tin tức

Nghị định 02/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 131/2015/NĐ-CP

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về những dự án quan trọng quốc gia. Nội dung Nghị định 02/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 02/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Tin tức

Nghị định 86/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 171/2016/NĐ-CP

Nghị định 86/2020/NĐ-CP được Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2020. Nội dung Nghị định 86/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ________ […]