Tin tức

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP: chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 23/9/2019, Nghị định 74/2019/NĐ-CP được Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 08/11/2019. Nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP: […]

Tin tức

Nghị định 137/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành Luật Luật sư

Chính phủ ban hành nghị định 137/2018/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Nghị định 137/2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 25/11/2018. Nội dung chi […]

Tin tức

[cập nhật] Nội dung nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

Chính Phủ ban hành nghị định số 50/2014/NĐ-CP với mục đích quản lý nguồn dự trữ ngoại hối nhà nước. Trong ba=ài viết này chúng tội sẽ cung cấp chi tiết nội dung nghị định 50/2014 của chính phủ. Nội dung chi tiết nghị định số 50/2014/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Tin tức

Nghị định 79/2019/NĐ-CP: sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Ngày 26/10/2019, Chính phủ quyết định ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất. Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất. […]