Tin tức

Nghị định 147/2018/NĐ-CP: quy định về lãnh vực hàng hải

Chính phủ ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP vào ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ nội dung nghị định trên. Nội dung nghị định 147/2018/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ […]

Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 97/2019/NĐ-CP của chính phủ

ngày 23/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2019/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định một cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong luật tố […]

Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 64/2019/NĐ-CP của chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2019/NĐ-CP vào ngày 16/7/2019 để sửa đổi điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định giống loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định 64/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày […]

Tin tức

Nghị định 22/2020/NĐ-CP: quy định về lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Nội dung chi tiết nghị dịnh 22/2020/ND-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 22/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI […]