Tin tức

Nghị định 79/2019/NĐ-CP: sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Ngày 26/10/2019, Chính phủ quyết định ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất. Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất. […]

Tin tức

Nghị định 106/2013/NĐ-CP: sửa đổi bổ sung quy định về chứng minh nhân dân

Dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định để sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số […]

Tin tức

Nội dung nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 8/4/2020, Nghị định 41/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất. Nội dung chi tiết […]