Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 97/2019/NĐ-CP của chính phủ

ngày 23/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2019/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định một cụ thể việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong luật tố […]

Tin tức

(Cập nhật) Nội dung nghị định 64/2019/NĐ-CP của chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2019/NĐ-CP vào ngày 16/7/2019 để sửa đổi điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định giống loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định 64/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày […]

Tin tức

Nghị định 22/2020/NĐ-CP: quy định về lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Nội dung chi tiết nghị dịnh 22/2020/ND-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 22/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI […]

Tin tức

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP: chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày 23/9/2019, Nghị định 74/2019/NĐ-CP được Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 08/11/2019. Nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP: […]